CDC祝您2012新春快乐!

hoowowguo

hoowowguo 2012.01.20

  • 35817
  • 15
  • 0

  新的一年即将到来,CDC祝大家新年快乐!龙年大吉!奉上喜气而温暖的祝福短片,感谢过去一年来大家对CDC的支持与关注!

[flash_650x488]http://static.video.qq.com/TencentPlayer.swf?vid=9nlxAS1yzWT[/flash]

感谢你的阅读,本文出自 Tencent CDC,转载时请注明出处,谢谢合作。
格式为:Tencent CDC(https://cdc.tencent.com/2012/01/20/cdc祝您2012新春快乐!/

返回顶部
返回顶部